Verkoop

 

Met gebruik van de stamgegevens van de debiteur en de instellingen die u in het bestandsonderhoud van de verkoop heeft gecodeerd krijgt na ingave van een uniek ordernummer de volledige order gepresenteerd. Als vanzelfsprekend kunt u natuurlijk per order van deze standaardgegevens afwijken, maar u kunt ook direct doorgaan met het inbrengen van verkooporderregels. Dit kunnen zowel artikel - als tekstregels zijn. U krijgt standaard de mogelijkheid om direct over te gaan naar uitlevering en facturering, of het verkoopproces in de diverse stadia op te splitsen. Alles is zeer eenvoudig met behulp van parameters in te stellen. U bent in staat om het proces exact in te richten zoals het in uw bedrijf optimaal functioneert! Daar waar u het nodig vindt kunt u restricties en controlepunten aanbrengen. U heeft de volledige beheersing over het verkoopproces zonder dat u gehinderd wordt door beperkingen van het programma. Alle documenten die u nodig heeft zijn volledig door u zelf te coderen. In combinatie met de module Voorraad worden alle wijzigingen direct in het voorraadverloop zichtbaar, vanaf de ingave van de verkooporder, via het eventueel (gedeeltelijk) verwijderen van een of meerdere orderregels, de(deel)uitleveringen tot het afwerken van de order.

 

Uitbreidingen

De zeer uitgebreide optie Prijsafspraken stelt u instaat om op ieder niveau aan te geven wat het regelbedrag bij een bepaalde debiteur / artikel combinatie moet worden. Of het nu staffelkortingen gebaseerd op prijs of percentage, of kortingen per artikelgroep vrijwel iedere denkbare combinatie is mogelijk.

Managementinformatie is bijna niet meer weg te denken. De computer is daarbij een ideaal hulpmiddel. Daarom is veel aandacht besteed aan de Omzetstatistieken. U heeft een keur aan mogelijke instelling om de door u gewenste gegevens te generen waarop u uw beleid kunt afstemmen.