Productie

 

Wilt u uw productieproces zo efficiënt mogelijk laten verlopen, dan heeft u met de module Productie van EUROMATION alle mogelijkheden in huis. Productie is de module die alle administratieve aspecten van uw productieproces helpt bewaken. Met de gegevens die u in dit programma vastlegt, krijgt u de informatie om uw productiemiddelen optimaal te benutten. Uw voorraad wordt volgens het Just In Time principe beheerd. U ziet onmiddellijk waar knelpunten ontstaan. Zo kunt u flexibel inspringen op de wensen van uw afnemers en tegelijkertijd uw relatief dure productiemachines en -werknemers optimaal benutten

  • de module voor het efficiënt plannen en bewaken van het gehele productieproces;
  • voor serie- en stuksproductie of een combinatie daarvan;
  • halffabrikaten en eindproducten slechts éénmaal vastleggen in productierecep;
  • bij eenmalige productaanpassingen;
  • optimaal voorraadbeheer en Just In Time aanlevering van materialen en halffabrikaten;
  • genereert automatisch formulieren voor de begeleiding van een werkorder in de productie;
  • complete urenadministratie met kosten-, opbrengsten- en begrotingsmodule.