Service

 

Productiemiddelen, zoals machines en installaties hebben onderhoud nodig. Een efficiënte en doeltreffende planning is daarbij noodzaak. De module Service omvat alles wat nodig is om al deze processen te beheersen. Er is bijvoorbeeld een heel onderdeel gewijd aan de planning voor zowel het periodiek onderhoud als voor de incidentele storingen. Indien u er voor kiest Service uit te breiden met de module Logistiek zult u tevens uw voorraden kunnen bewaken en de inkoop van artikelen optimaliseren.

 

Door de financiële integratie worden de kosten zowel voor intern onderhoud als voor externe service volledig beheerst. Uitgebreide rapportages met voor- en nacalculaties, efficiency overzichten zijn natuurlijk aanwezig.